SGS

Viên trồng cây thông minh và giá thể

SGS – LS cho rau ăn lá

Chuyên dùng cho rau ăn lá, thời gian kiểm soát phân bón 30-35 ngày

SGS – FS cho hoa trồng chậu

Chuyên dùng chohoa trồng chậu. Thời gian kiểm soát phân bón 60-90-120-180 ngày

SGS–FM cho hoa trồng chậu

Dành riêng cho hoa trồng chậu. Thời gian kiểm soát phân bón 60-90-120-180 ngày

SGS–FL cho hoa trồng chậu

Dành riêng cho hoa trồng chậu. Thời gian kiểm soát phân bón 60-90-120-180 ngày

SGS – M&C cho dưa

Chuyên dùng cho dưa lưới, dưa lê, dưa leo. Thời gian kiểm soát phân bón: 60-90-120-180-360 ngày

SGS – XL giá thể xơ dừa

Sản phẩm 100% hữu cơ tự nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường

Powered by nopCommerce